Kraft Group - Hållbarhet

Kraft Group är hållbarhetscertifierade via organisationen B Corp.
Certifieringen är holistisk och bygger på FNs 17 hållbarhetsmål och har 4 tydliga fokusområden; miljö, medarbetare, ledning och socialt engagemang.

B-Corp
Kraft Group - Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapport 2020

Kraft Group - Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2019