Vi är B Corp

Kraft Group är hållbarhetscertifierade via organisationen B Corp.
Certifieringen är holistisk och bygger på FNs 17 hållbarhetsmål och har 4 tydliga fokusområden: miljö, medarbetare, ledning och socialt engagemang.