Vi är B Corp

Kraft Group är hållbarhetscertifierade via organisationen B Corp.
Certifieringen är holistisk och bygger på FNs 17 hållbarhetsmål och har 4 tydliga fokusområden: miljö, medarbetare, ledning och socialt engagemang.

Kraft Group - Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport 2022


Klimatredovisning 2022 - Kraft Group

Klimatredovisning 2022 - Kraft Group


Kraft Group - Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapport 2021


Klimatredovisning 2021 - Kraft Group

Klimatredovisning 2021 - Kraft Group


Kraft Group - Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapport 2020


Kraft Group - Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2019